di trú định cư

Bảo lãnh đi Mỹ, Việt nam chịu những áp lực, khó khăn gì?

usa-america-passport-utlevel-600x400-1 Thực sự mà nói, trong một hồ sơ định cư Mỹ, giai đoạn phỏng vấn tại Lãnh sự quán là cực kỳ quan trọng và người được bảo lãnh “Tôi không biết hồ sơ mình hiện giờ như thế nào nữa?” “Tôi phải gửi những giấy tờ gì qua Mỹ?” “Khi nào tôi được phỏng