Luật nhập cư Úc diện đầu tư, có sự thay đổi mới

Vào ngày 15/05/2015, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại, đại biểu Quốc hội, ông Hon Andrew và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới, 
Chính phủ Úc đã quyết định ban hành một số thay đổi đối với chương trình Đầu tư và Đổi mới kinh doanh từ ngày 01/07/2015. Các diện Đầu tư có bảo lãnh, Đầu tư trọng yếu (SIV), Đầu tư cao cấp (PIV)… đều có những thay đổi quan trọng.
passport-3873-1432603925
Chính phủ Úc đã quyết định ban hành một số thay đổi đối với chương trình Đầu tư và Đổi mới kinh doanh từ ngày 01/07/2015. Các diện Đầu tư có bảo lãnh, Đầu tư trọng yếu (SIV), Đầu tư cao cấp (PIV)… đều có những thay đổi quan trọng.

Chương trình Đầu tư và đổi mới kinh doanh (Business Innovation and Investment Programme – BIIP) được xây dựng nhằm thu hút các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp đủ điều kiện đến định cư tại Úc. Hiện chương trình bao gồm một số diện thị thực như Đầu tư có bảo lãnh, Đổi mới kinh doanh và Đầu tư trọng yếu (SIV). Bắt đầu từ ngày 01/07/2015, chương trình bổ sung thêm 1 diện định cư nữa là Đầu tư cao cấp (PIV).

Úc diện đầu tư, kinh doanh đã thay đổi

Đầu tư cao cấp (PIV) có những thay đổi quan trọng đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Vào ngày 15/05/2015, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại, đại biểu Quốc hội, ông Hon Andrew và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới, Thượng Nghị sĩ Michaelia Cash đã thông báo những thay đổi quan trọng về luật đối với chương trình Đầu tư trọng yếu (SIV) và Đầu tư cao cấp (PIV). Để được cấp visa theo 2 diện này, ứng viên phải đầu tư vốn vào các công ty Úc mới lên sàn (là công ty có mức vốn hóa thị trường dưới 500 triệu AUD tại thời điểm ứng viên quyết định đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó). Ngoài ra, Chính phủ Úc cũng quyết định ban hành một số thay đổi đối với các chương trình Đầu tư và Đổi mới kinh doanh từ ngày 01/07/2015.

Bên cạnh đó, một số quy định về thời gian cư trú đối với diện SIV (trong giai đoạn nộp đơn xin thường trú vĩnh viễn) sẽ được triển khai từ ngày 01/07/2015. Điều kiện này bao gồm:

– Bản thân người đứng đơn phải cư trú tại Úc trong vòng 40 ngày/năm hoặc người phối ngẫu phải cư trú tại Úc trong vòng 180 ngày/năm.

– Thời gian lưu trú tính theo năm và sẽ được cộng dồn trong suốt thời gian được cấp visa tạm. Ví dụ, tổng số thời gian sinh sống ở Úc là 160 ngày/4 năm đối với người đứng đơn hoặc 720 ngày/4 năm đối với người phối ngẫu đi kèm hồ sơ.

Kể từ ngày 01/07/2015, Uỷ ban Thương mại Úc (Austrade) cũng được quyền bảo lãnh cho các hồ sơ theo diện Đầu tư trọng yếu, bên cạnh chính quyền tỉnh bang và liên bang. Austrade cũng là cơ quan duy nhất được quyền bảo lãnh cho các hồ sơ theo diện Đầu tư cao cấp.

Ngoài những thay đổi đối với 2 diện SIV và PIV, chương trình Đầu tư và đổi mới kinh doanh cũng sẽ áp dụng những thay đổi sau:

– Tái áp dụng việc hoán đổi thời gian lưu trú của đương đơn và người phối ngẫu trong quá trình nộp hồ sơ giai đoạn thường trú nhân vĩnh viễn (888).

– Giảm điều kiện Thang điểm Di trú từ 65 xuống 50 điểm. Thay đổi này được áp dụng nhằm mục đích tăng tính hấp dẫn của chương trình và thu hút thêm nhiều hồ sơ tiềm năng thuộc diện này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *