Nhà đầu tư EB-5 cần và những vấn đề liên quan

Những nhà đầu tư quan tâm đến việc lấy thẻ thường thường trú thông qua các phải hiểu rằng

Từ năm 2008, EB-5 thu hút hơn 14,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ. Bằng cách huy động vốn này, đã tạo cho hàng ngàn nhà đầu tư và gia đình của họ trên khắp thế giới. Thẻ xanh cho phép nhà đầu tư sống và làm việc ở Mỹ, du lịch tự do đến những nước khác và tận hưởng quyền lẫn lợi ích như một công dân Mỹ.

axs-services-805x434
Dự án khách sạn Marriott Marquis Convention Center của EB5 Capital được xét duyệt I-829
Tuy nhiên, đầu tư vào EB-5 là quyết định quan trọng mà nhà đầu tư và gia đình phải cân nhắc cẩn thận.Trong đó,cần ưu tiên nghiên cứu sâu rộng các dự án đang được quản lý bởi Trung tâm Vùng chỉ định hoặc đại lý nước ngoài. Cụ thể, cần nghiên cứu cẩn thận về hồ sơ thành tích của chủ dự án, kinh nghiệm của họ và sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý. Vì liên quan trực tiếp đến dự án, nhà đầu tư có quyền biết những dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện như kế hoạch kinh doanh, báo cáo kinh tế, thời gian xây dựng, nghiên cứu thị trường để hiểu rõ số liệu cung cầu, số việc làm có thể tạo ra, dự đoán chiến lược rút vốn và các tiêu chuẩn cơ bản khác của việc đầu tư.

Với tình hình thị trường hiện nay,một cuộc điều tra, nghiên cứu tỉ mỉ sẽ là yếu tố quan trọng trong quá trình theo đuổi . Bên cạnh xem xét các dữ liệu kể trên, nhà đầu tư cần chắc chắn rằng dự án có đội ngũ quản lý, bộ phận phát triển với một biên bản ghi lại quá trình xây dựng cũng như nguồn vốn đảm bảo cho việc hoàn thành dự án. Thêm vào đó, đội ngũ làm việc phải có kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án EB-5 và thể hiện sự minh bạch tốt.

Đặc biệt quan trọng, các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ các văn bản thỏa thuận với chủ dự án (PPM). PPM là bản tóm tắt các khái niệm của dự án bao gồm các thỏa thuận về đăng ký, điều hành và là tài liệu duy nhất cho thấy tất cả rủi ro của việc đầu tư. PPM đúng quy tắc pháp luật sẽ khá dày và dài, thực tế, có những tài liệu PPM dày đến 100 trang. Những nhà đầu tư quan tâm đến việc lấy thẻ thường thường trú thông qua các dự án EB-5 phải hiểu rằng, họ có đầy đủ quyền hạn để đặt câu hỏi và tiến hành thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư

Dưới đây là một số câu hỏi gợi ý mà nhà đầu tư có thể sử dụng trong quá trình thẩm định dự án của mình:

1.Trung tâm vùng chỉ định được chấp nhận bởi Sở Di trú Mỹ vào thời gian nào? Kể từ thời điểm đó, hồ sơ chấp thuận có trải qua sự sửa đổi nào không?

2.Trung tâm vùng chỉ định đã bị từ chối đơn I-924 lần nào chưa?

3.Trung tâm vùng chỉ định đã từng nhận “Thông báo chấm dứt thời hạn” lần nào chưa? Nếu rồi, tình trạng của thông báo đó?

4.Trung tâm vùng chỉ định có duy trì nộp bản phụ lục I-924A hằng năm cho Sở Di trú Mỹ (USCIS) hay không?

5.Trung tâm Vùng chỉ định có từng là đối tượng điều tra hoặc xem xét của SEC chưa?

6.Trung tâm Vùng chỉ định đã được cấp phép làm môi giới , đại lý hoặc làm việc với nhà đầu tư chưa?

7.Những thành công của Trung tâm Vùng chỉ định hoặc chủ dự án với trường hợp tương tự trường hợp của nhà đầu tư?

8.Tỷ lệ thành công của dự án với đơn I-526 và I-829?

9.Tỷ lệ thành công của dự án với đơn I-526?

10.Chủ dự án đã từng đảm nhận dự án nào trước khi được USCIS chấp thuận?

11.Có được sử dụng tài khoản ký quỹ không, nếu có thì các quy định hiện hành cho loại tài khoản này?

12.Xác định rõ, nếu I-526 bị từ chối, toàn bộ số tiền đầu tư có được hoàn lại không?

13.Phí quản lý hoặc các loại phí hành chính nào khác ngoài khoản đầu tư được hoàn lại khi đơn I-526 bị từ chối?

14.Có biểu hiện nào của việc bạo lực, gian lận, chống lại hoặc có chủ đích cá nhân trong việc quản lý và điều hành dự án

15.Trung tâm Vùng chỉ định hoặc Chủ dự án có tiền án tiền sự nào không?

Cuối cùng, nhà đầu nên bàn bạc rõ ràng và cẩn thận với cố vấn của mình trong các vấn đề tài chính, thuế, luật, kế toán, sự điều chỉnh hoặc về bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khoản đầu tư. Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, tỷ lệ thành công của nhà đầu tư sẽ cao hơn và nhà đầu tư sẽ có cơ sở vững vàng để yên tâm đưa ra quyết định của mình

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *