Thường trú nhân ở Việt Nam quá hạn, nên làm gì cho đúng?

Và đương nhiên, đương đơn phải trải qua một cuộc phỏng vấn với viên chức Lãnh sự trước khi nhận được kết quả cuối cùng.

Nếu bạn là một (Thẻ Xanh) nhưng lại sống bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trên một năm (12 tháng) hoặc ở Việt Nam lâu hơn thời gian cho phép của Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit), đương nhiên bạn sẽ mất tư cách .
luat-di-tru-thuong-tru-nhan-ra-khoi-hoa-ky-ditrumy-e1476944115125
Để phục hồi tình trạng Thường trú nhân, .

Xin visa SB-1 như thế nào?

Đầu tiên, bạn phải chứng minh được các điểm cơ bản sau :

Là thường trú nhân hợp pháp vào thời điểm rời khỏi Hoa Kỳ;
Bạn rời khỏi Hoa Kỳ với ý định trở về và không bỏ ý định này,
Bạn sẽ trở về Mỹ từ một chuyến xuất ngọai tạm thời, và việc bạn không quay lại nước Mỹ trong vòng 1 năm vì những lý do không thể kiểm sóat được.

Việc xét duyệt cho một thường trú nhân ở quá hạn (visa SB-1) thông thường mất 2 – 3 tháng. Và đương nhiên, đương đơn phải trải qua một cuộc phỏng vấn với viên chức Lãnh sự trước khi nhận được kết quả cuối cùng.

Visa SB-1 cần những loại giấy tờ nào ?

Hoàn tất Đơn DS-117,
Thẻ Thường Trú Nhân (tức Form I-551) của bạn
Giấy Phép Tái Nhập Cảnh – tức Re-entry Permit (nếu có)

Và những bằng chứng kèm theo là:

Bằng chứng ngày rời nước Mỹ: vé máy bay, dấu hộ chiếu,…
Những ràng buộc của bạn với nước Mỹ như: gia đình, công việc, thuế, và các mối quan hệ xã hội khác,…
Những lý do bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của bạn, với những lý do này, bạn không thể quay về Mỹ trong vòng 12 tháng. Ví dụ: bệnh tật, việc khẩn của gia đình,…

Các khoản phí chính phủ:

Phí visa SB-1: 180 USD
Phí DS-260 (sau khi SB-1 được chấp thuận): 325 USD
Phí khám sức khỏe và chính ngừa: khoảng 250 USD

Nếu viên chức Lãnh sự từ chối cấp visa SB-1 cho đương đơn vì đương đơn đã từ bỏ hoặc khước từ nơi cư trú của mình tại Hoa Kỳ, thì sẽ có hai lựa chọn cho bạn:

Xin visa du lịch (B1/B2) đểđến Hoa Kỳ, tuy nhiên, khi bạn rơi vào những trường hợp bị từ chối visa SB-1 thì khả năng bạn được cấp visa du lịch là rất khó.
Nhờ người bảo lãnh trước đây tiếp tục nộp hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ lại cho bạn, và bạn bắt đầu chờ đợi như một hồ sơ mới.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *