đương đơn cần xin visa SB-1

Thường trú nhân ở Việt Nam quá hạn, nên làm gì cho đúng?

luat-di-tru-thuong-tru-nhan-ra-khoi-hoa-ky-ditrumy-e1476944115125 Và đương nhiên, đương đơn phải trải qua một cuộc phỏng vấn với viên chức Lãnh sự trước khi nhận được kết quả cuối cùng. Nếu bạn là một thường trú nhân (Thẻ Xanh) nhưng lại sống bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trên một năm (12 tháng) hoặc ở Việt Nam lâu hơn thời