kỹ thuật công nghệ của Ireland

Cách Ireland làm thay đổi thế giới vô cùng bất ngờ

cuon-cam-ung-cua-callan-201608050457 Lực lượng Quốc phòng ven biển Anh. Trải qua từng ấy thời gian, đến giờ phút này, các quả ngư lôi của Brenan vẫn giữ nguyên giá trị trong công tác quốc phòng. Là một đất nước hiện đại, chú trọng vào khoa học kĩ thuật và sự sáng tạo, Ireland đã cống hiến trí