thành phố liên minh châu âu

Tìm hiểu Dublin: Lựa chọn thay thế London hậu Brexit?

1-201608130238 Các ngân hàng Citibank, Zurich and Deutsche Bank đã ở đây, cũng như IBM và công ty phần mềm Đức SAP, và các công ty dịch vụ Là thành phố Liên Minh châu Âu sinh động và dễ sống với thuế kinh doanh thấp, Dublin sẵn sàng thay thế London làm trung tâm kinh doanh,