chú ý khi định cư Canada

Thay đổi trong luật nhập cư Canada đang được áp dụng

dinh-cu-canada163848638 Tất cả khiến hành trình xin quốc tịch Canada của công dân Việt Nam cũng như các Chính phủ Canada bắt đầu áp dụng hệ thống chọn lọc hồ sơ trực tuyến mang tên EOI (Express of Interest), cho phép ứng viên được nộp hồ sơ trực tuyến trước để cơ quan xét duyệt tham