các diện đầu tư nhập cư mỹ

Các diện nhập cư Mỹ cho doanh nhân và nhà đầu tư nên biết

visa-di-my-dien-dau-tu-dinh-cu-eb54 Visa EB-1C và EB-5 là lựa chọn dài hạn cho các nhà đầu tư và gia đình muốn có thẻ thường trú Mỹ Theo luật nhập cư Mỹ, nhà đầu tư và doanh nhân thể trở thành thường trú nhân theo các diện visa phổ biến gồm: Visa làm việc tạm thời, Visa nhập cư