hồ sơ định cư mỹ

Nguyên nhân làm rớt hồ sơ định cư Mỹ diện hôn nhân đầy đủ giấy tờ

NEW YORK, NY - JANUARY 17:  Immigrants wait for a naturalization ceremony held at the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) office on January 17, 2014 in New York City. One hundred and fifty-three people from 41 countries became American citizens at the event.  (Photo by John Moore/Getty Images) Theo quan điểm của phần lớn các viên chức lãnh sự, hai người yêu nhau cần phải hiểu rõ nhau. Do vậy, bạn phải nắm được những thông tin cá nhân, gia đình và các mối quan hệ Hồ sơ bảo lãnh sang Mỹ diện vợ/chồng,hôn phu/hôn thê của bạn có thể rất đầy đủ