những trường đại học danh tiếng ở mỹ

5 loại trường ĐH tại Hoa Kỳ nên biết một lần

du-hoc-my Tuy nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ, các trường Đại học này vẫn thu một khoảng học phí và khoản này khá thấp Hệ thống các giáo dục Hoa Kỳ bao gồm nhiều loại trường học cùng với mức học phí và chất lượng đào tạo khác nhau. Nếu không tìm hiểu