định cư nước ngoài

3 Yêu cầu khi phỏng vấn định cư nước ngoài nên năm rõ

confidence-at-job-interview Giọng nói của đương đơn khi được hỏi vần phải to và rõ ràng để đảm bảo viên chức phỏng vấn và người thông dịch vừa đủ nghe hết những nội dung mà bạn muốn nói. Toàn Cầu Visa Giúp Bạn Lấy Visa Định cư Mỹ Dễ Dàng HơnToàn Cầu Visa Giúp Bạn Lấy Visa

Bảo lãnh đi Mỹ, Việt nam chịu những áp lực, khó khăn gì?

usa-america-passport-utlevel-600x400-1 Thực sự mà nói, trong một hồ sơ định cư Mỹ, giai đoạn phỏng vấn tại Lãnh sự quán là cực kỳ quan trọng và người được bảo lãnh “Tôi không biết hồ sơ mình hiện giờ như thế nào nữa?” “Tôi phải gửi những giấy tờ gì qua Mỹ?” “Khi nào tôi được phỏng